courses

בוגרים כותבים

לכל משפחת שילובים: ברצוני להודות לכם על חוויה מיוחדת, מטלטלת, רגישה ומרגשת עד מאוד. 

הייתה זו זכות בעבורי להתוודע לכל אחד ואחת מכם ולרוות מאהבתכם.

אתם ההוכחה לכך שאהבת חינם אכן קיימת בעולמנו, תבורכו ושלעולם לא תחדלו מלהעצים ולהתעצם.

אוהבת ובוטחת, שוש.