courses

בוגרים כותבים

כמה שעות בודדות חלפו להן רק מסדנת הזן… שהייתה חוויה מדהימה עבורי. רואה זאת כזכות גדולה שניתנה לי במתנה.

כשמדברים על מושלמות זה בדיוק מה שחוויתי. המקום המדהים… הים שהביא איתו את הריח היופי והחופש… הצוות המסור מסביב שטרח ואירגן ודאג שלא יחסר מאום. המוסיקה המדהימה שזרמה לה יחד איתנו… המשתתפים שכל אחד נתן מצבעו ומיופיו הוא. וכמובן למנחים המדהימים. לנאווה שהיית כולך רכות, שקט, אור ונתינה. לניצן שהביא איתו את נשמת המלאך. אחרון חביב אורן תודה לך שאפשרת את כל הדבר המופלא הזה… היית מדהים בנוכחות שלך… בכריזמה.. בנתינה…. ביצירתיות… באינטואיציות… במופלאות.

מקורס האימון האישי דרך סדנת בדרך לצמיחה קיבלתי את עצמי במתנה.

היום אני שלמה. תודה. מאחלת למרכז ולך אור צמיחה ואהבה.