courses

בוגרים כותבים

מאחד עד עשר, עד כמה אתם מרוצים מחייכם? מה הייתם עושים אחרת, לו נפתחה הדלת לשינוי? האם אתם מזהים את המהמורות עליהן אתם מועדים בדרך? כמה מתוך מה שאתם עושים וחווים, אתם בוחרים לכם?

בסדנאות והאימונים של שילובים, מרכז אימוני לחיים ולעסקים יש אפשרות עבור כל אדם בגיר, להיכנס לחוויה של כמה ימים ולאפשר לעצמם לראות את חייהם דרך עדשה מגדילה. באמצעות כלים אימוניים ותהליכים חווייתיים, המשתתף בסדנה יכול להבחין ברכיבים החשובים של חייו, יכול להתוות לעצמו דרך לחיות טוב יותר, ולומד דרכים פשוטות ואפשריות כדי לבצע.

אני יכולה להעיד על חיי, שבזכות סדנאות להתפתחות אישית, מצאתי זוגיות נהדרת, מצאתי כוחות כדי לבחור את דרכי, כדי להנות מעצמי ומאחרים, כדי להרחיק מעליי גורמים לא רצויים ואנשים מזיקים. כדי לחיות בטוב, לחיות חיים של ברכה.

ישנם צמתים בחיים שלנו, שבהם צריך לבחור כיוון. חלק מהצמתים מאחורינו, וחלק עוד יגיעו.. הייתם רוצים לפתוח את הדלת כדי לבחור לכם כיצד לחיות? שילובים הוא מקום בו המאמנים יביטו יחד איתכם ברכיבי חייכם שדרוש בהם.