courses

בוגרים כותבים

למי שהצליחו לגעת בלב בלי לשלוח אליו יד.. למי שהצליחו להרים ללא כח הזרוע... למי שהצליחו להצמיח ללא טיפת מים... למי שגורמים לרחף ללא חוטים... תודה!

סדנת “בדרך לצמיחה” הזכירה לי שאהבה ואנרגיה טובה אפשר לחצוב ולמצוא בכל מקום, אם רק מבקשים זאת.

בכל יום משהו חדש מתחיל אצלנו, ואצלי, היום המשהו הזה יותר בוהק, יותר זוהר ויותר חזק ועצמתי מאי פעם.

סדנת בדרך לצמיחה היא נקודת פתיחה מצוינת לכל שתיל שיום אחד יצמיח וייתן פרי!

אני מודה לעצמי על מתנה נפלאה לי! יניב.