courses

בוגרים כותבים

אני מודה לכם על הסדנא המיוחדת, בדרך לחלום וכמובן הסדנא הראשונה בדרך לצמיחה. שתי סדנאות מאלפות וממצות שהוסיפו לי המון, המון, במיוחד להיפתח ולגלות את האושר והשמחה שבי.

אנא, הודו בשמי שוב לאיציק וגילי ואורלי וניצן וניסים וממי וכל צוות המסייעים.