courses

בוגרים כותבים

ולמי שעוד לא חווה את הסדנה ונפגש עם עצמו האמיתי, ללא המסיכות, ההגנות וכל היתר … שירוץ. חבל על כל דקה, בזמן הקצר שעוד נותר לנו כאן על הכדור למה לא לחיות בשיא הווליום, להתחבר אל המקור לשפע, לאהבה, לשמחה, לשקט…

תודה לכם על ההזדמנות חיבוק ואהבה ענקית, ממי לברון.