courses

בוגרים כותבים

אני רוצה להודות לכם, איציק אורן, עינת ויהודית, על החוויה שעברתי בקורס שהנחתם בבית ברל. 

אורן – אתה יחיד ומיוחד. יש לך אינטואיציות מצוינות. אתה מרצה בחסד.

עינת ויהודית – תודה על ההרצאות המעניינות.

הסדנא מאוד תרמה לי.

תודה לכם! חגית 050-5975684