courses

בוגרים כותבים

שילובים זה משפחה! וכל פעם כשהרגל נכנסת בדלת שוב מרגישים הקלה! תודה על סוף שבוע קסום בו זוכים שוב לחזור לאיזון ופרופורציה. בו שוב חוזרים לאני הפנימי שמתאהב מחדש! כמה הייתי זקוקה לזה!! תודה לכולם למסייעים למשתתפים וכמובן לך אורן ולך נאווה שתמיד מקבלים אותי באהבה ולא נותנים לי ליפול! אוהבת ומודה מעומק הלב!