courses

בוגרים כותבים

 

מגיעה לקראת סופו של היום הראשון של תחילת השבוע לאחר סופ"ש מופלא, סופ"ש שבו אנשים החליטו שהם רוצים שינוי שהם רוצים לחיות כאן ועכשיו להנות מהרגע לשכוח ולסלוח אנשים שריגשו והתרגשו צעקו וצחקו רקדו השתוללו בכו מעצב ומאושר אהבו שמחו וכאבו אנשים שהחליטו שהם במקום הראשון אנשים שגילו שמותר להם לאהוב את עצמם כי בדיוק בדיוק כמו שהם ככה זה טוב.
אני רוצה להודות למשפחת שילובים המדהימה שפתחו לי דלת לעולם הקסום שלהם למנחים המופלאים: איציק אורן, אילן רונן ונאוה ליאור,לאחראית סדנא הנדירה מיכל זייתוןשהסכימה לקבל אותי וכמובן למסייעים הקסומים ואיך לא המשתתפים - התוספת החדשה למשפחה זה מה שנקרא מופלאות!תודה לכולכם שנתתם לי את הזכות לחגוג את החיים ובשתי מילים:
א נ י מ ל כ ה