courses

בוגרים כותבים

 

הסדנאות והסיועים בשילובים שיפרו את חיי בצורה משמעותית , אני רואה בזה שליחות להביא עוד אנשים למקום הזה ולא כדי למלא סדנאות ..אלא כדי שעוד אנשים יוכלו לראות שאפשר להנות מהחיים !! לשפר את איכות החיים שלהם ..להגשים חלומות.. לראות דברים בפרופורציות הנכונות ... וגם סבלנות אורך רוח וקבלה של הסובבים אותנו.
וכמובן שאין כמו כמויות האהבה הטהורה שנשפכת שם כמו יין.
אז נרים כוס יין לחיי חיים טובים יותר...